கனவு

துன்பமில்லா உலகில் பயணிக்க ஒரே வாய்ப்பு..
பலருக்கு நிஜ வாழ்வே கனவு..

சிலருக்குக் கனவுலகு மட்டுமே நிஜம்.

நித்திரையில் உன்னைக் கட்டிப்போடும் மயக்கம்..

பூமியை வெறுத்தவனுக்கு உடனடி சொர்க்கம்!

பார்த்து சலித்த உலகினிலிருந்து சிறு விடுதலை.

அங்கேயே வைத்துக்கொள் என்னை எனக் கெஞ்சினேன்..

அதற்கும் உள்ளமில்லை.. பாதியில் எழுப்பிவிட்டது!

உண்மை போல நினைக்க வைத்துப் பொய்தானென்றது..

ஏனிந்த வஞ்சனை? இன்பம் நிலைக்காதோ என்றேன்..

பல ஊர் பல நாடெனக் கனாக் கண்டேன்..

அடுத்த வேளை உணவுக்கும் கனவே முதலீடாய்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s