கடவுள்

இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதே உறுதியில்லை..​

ஆனாலும் கோடிக்கணக்கில் பக்தர்கள்.. அதிசயம் தான்!

உலகின் வியத்தகு விஷயங்களில் முதலிடம் இவருக்கு.

படைத்தவன் என்கிறார்கள் பலவும் கற்றவர்கள்..

அப்படியெனில் படைத்ததே அவனின் முதற்குற்றம்!

படைக்காமல் விட்டிருந்தால் பஞ்சமேது பசியேது?

உணர்வளிக்காமல் விட்டிருந்தால் இதயங்களுக்கு ஏமாற்றமேது?

நன்றிகளை விட குட்டுக்களே இவரதிகம் பெற்றது!

அனைத்தையும் வாங்கிக் கொள்வார்.. தாங்கிக் கொள்வார்.

ஆனாலும் திருந்தியதாய்த் தெரியவில்லை.

பெற்ற நன்மைகளுக்காக வாழ்த்தினாயா என்றால்…

இல்லை! 90 சதவிகிதத்துக்காக எழுதுபவன் நான்.

Advertisements

2 thoughts on “கடவுள்

  1. Honestly, I also keep asking this question. But one thing I learnt in my long and arduous life thus far is this: when you are a believer, you can leave it Him (or Her?) the problems you can’t solve immediately or by yourself. That belief gives you hope to look forward. Then when people do good things to you, you can subscribe to the view that God has sent him to help me. This will help us stay in the process and continue our journey. Great Going to You!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s